Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Cutie Pie Bakery behoudt zich ten alle tijden het recht een opdracht te weigeren zonder opgaaf van reden. Gezin en gezondheid gaan altijd voor.

Ook behoudt Cutie Pie Bakery zich ten alle tijden het recht om een opdracht  te annuleren wegens ziekte, letsel of privé omstandigheden. Cutie Pie is een eenmanszaak, dwz dat er slechts één persoon werkzaam is. 

Indien een opdracht door Cutie Pie Bakery wordt geannuleerd, vervalt de betalingsplicht van de klant. Mocht er reeds betaald zijn, dan krijgt de klant het betaalde bedrag terug. De klant kan nooit aanspraak doen op een hoger bedrag. 

Bij het plaatsen van een bestelling, gaat u een overeenkomst aan met Cutie Pie Bakery en accepteert u hiermee de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden,

Bij het plaatsen van een bestelling dient u de volgende gegevens minimaal op te geven:  Naam, adres, telefoonnummer en email. Zonder deze gegevens kan uw bestelling niet in behandeling genomen worden. Uw gegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden en dienen uitsluitend om in contact met u te komen. De bestelling staat pas vast wanneer u een bevestiging van Cutie Pie Bakery heeft ontvangen.

Prijzen kunnen per taart afwijken, afhankelijk van uw wensen. De op deze website genoemde prijzen zijn op het moment van bestellen bindend. Tussentijdse prijsverhogingen zijn niet van invloed tenzij de bestelling wordt gewijzigd na de prijswijziging.

Prijzen zijn gebaseerd op de kosten voor materialen, ingrediënten, sociale en fiscale lasten. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Indien gewenst kunt u een factuur ontvangen, inclusief BTW vermelding.

De betaling vindt voortijd of tijdens het ophalen plaats, achteraf betalen is niet mogelijk bij Cutie Pie Bakery.

Bij bestellingen > 50 euro dient de gehele betaling minimaal 3 werkdagen vooraf per bank betaald te worden. Indien dit niet het geval is, vervalt uw bestelling direct.

Bij bestelling > 100 euro, dient er een aanbetaling van minstens 50% voldaan te worden binnen 8 werkdagen na bevestiging van de bestelling. Het resterende bedrag dient minimaal 3 werkdagen voor de opleverdatum volledig betaald te zijn.

Indien er niet wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden, vervalt uw bestelling volledig en direct, en wordt de datum vrijgegeven voor andere klanten. de aanbetaling van 50% blijft eigendom van Cutie Pie Bakery. Indien er speciaal materialen in overleg met u zijn besteld, verhaalt Cutie Pie Bakery deze kosten op u. 

  

Copy right 

Alle geplaatste ontwerpen, afbeeldingen, foto's en teksten op de website, Facebook pagina en reclame uitingen van Cutie Pie Bakery zijn eigendom van Cutie Pie Bakery en vallen automatisch onder het wettelijke auteursrecht en intellectueel eigendom.

Elk product dat Cutie Pie Bakery maakt, wordt op foto vastgelegd en mag Cutie Pie Bakery ten alle tijden gebruiken. Zij zullen echter niet zonder toestemming gebruikt worden in flyers en andere vormen van reclame. Als de bestelde taart een foto bevat van personen zal de foto van deze taart uitsluitend met toestemming van u geplaatst worden.

Op internet geplaatste foto's hebben ook allemaal het automatische copyright van de maker, en mogen daarom enkel als inspiratie gebruikt worden voor een taart en mogen dus nooit exact nagemaakt worden.